De zorg is op dit moment een van de meest dynamische sectoren.
Continue snelle ontwikkelingen in kennis, techniek en overheidsbepalingen
zorgen voor een veranderlijk klimaat, waarin u uw organisatie op de juiste
koers probeert te houden: volle vaart vooruit met de klant te allen tijde centraal.
Om de zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, houdt u de vele
randvoorwaarden in ogenschouw. U houdt de kaders in handen die zorgen voor
het resultaatgericht en efficiënt werken. Ook wilt u nieuwe en winstgevende
technieken implementeren die de verwachtingen van de klant overtreffen.

Op dinsdag 4 december organiseerde Ascom samen met Edison AV en Ivengi het
seminar, De zorg in Spagaat - De keuze tussen mens en techniek.

Tijdens dit seminar geven wij u antwoord op al uw vragen over de ontwikkelingen
in de zorg en hoe uw organisatie hierop kan inspelen.

Op deze middag dragen wij u een aantal zeer actuele onderwerpen aan die wij
op dit moment in de markt ervaren en geven u niet alleen onze visie hierop, maar
gaan graag met u in gesprek om uw visie en ervaring te vernemen.

presentaties
foto's